© Copyright 2021 OMEGA-SKINZ - All Rights Reserved

Overlord
Overlord

Omega-Skinz Overlord Training

Een OVERLORD wrapper heeft de hoogst haalbare licentie die een wrapper of installer kan krijgen: 100% fabrieksgarantie via de Full Coverage Insurance Licentie op zijn/haar wraps. Hoe dit kan?
Deze licentie bewijst dat de wrapper het vak tot-in-detail beheerst en geen fouten meer kán maken. 


WRAPTRAINING: 2 DAGEN + EXAMEN

Er zijn veel wraptrainingen. Allemaal leren ze de cursist dezelfde installatietechnieken. En vaak met slechts met een klein stukje folie.

Maar zou het nóg beter kunnen? Ja, wij vinden van wel. Omega-Skinz gaat met de OVERLORD training over de bestaande grenzen van vaktrainingen in de wrapindustrie.


De OVERLORD training gaat verder dan alle oude wraptechnieken.

In deze training leren we de cursist een andere wraptechniek die 100% garantie van de fabriek mogelijk maakt omdat de methode voor 0% risico zorgt.

0% risico door 0% rekken

Grondlegger van deze techniek en oprichter van SVA is Arjan Kwappenberg. Zo’n 10 jaar geleden ontwikkelde hij deze wrapmethode, waarbij de film volledig ontspannen geplakt wordt, zonder dat het uitgerekt wordt in de moeilijke hoeken, knikken en geulen. Het resultaat is dan duidelijk: perfecte installatie, 100% hechting en 0% risico op loslaten.

Omega-Skinz is in samenwerking met SVA, de OVERLORD training gestart, met die reden dat elke installateur en wrapper nu de mogelijkheid heeft om een

Full Coverage Insurance Licentie te krijgen. Met andere woorden: 100% fabrieksgarantie op folie én montage.


OVERLORD licentie: in drie stappen te behalen

De OVERLORD training bestaat feitelijk uit twee wraptrainingen en een examen.

De eerste training is OVERLORD FLEET. Daarbij wordt gefocust op de knikken, geulen en panelen van bedrijfswagens. De tweede training is OVERLORD WRAP. Hierbij ligt de aandacht op moeilijke bumpers, spoilers e.d.

Let op; onderschat dit niet; beide trainingen zijn pittig en uitsluitend voor ervaren wrappers. De Omega-Skinz ADMIRAL training dient eerst succesvol afgerond te zijn vóórdat men voor de OVERLORD trainingen kan inschrijven.

Om de Full Coverage Insurance Licentie te krijgen dient de cursist een examen af te leggen. Het examen dient binnen 6 maanden van de tweede OVERLORD training behaald te worden.

HOE KRIJG JE 100% GARANTIE?

Om een FULL COVERAGE INSURANCE licentie te kunnen krijgen, dienen 2 trainingen met succes te worden afgerond. Daarna volgt een examen. Wanneer de cursist cum laude slaagt ontvangt deze de unieke licentie.


GOED OM TE WETEN:

Het is niet verplicht beide OVERLORD trainingen + examen te volgen. Een cursist kan ook louter deelnemen aan OVERLORD FLEET. OVERLORD WRAP kan alleen ná FLEET gevolgd worden.

Maar in beide gevallen ontvangt de cursist dan géén licentie.Locatie

Omega-Skinz fabriek (Grafityp), België

Maximum

Max aantal personen: 4

Duur

Training:
2 dagen + Exame

Inclusief

Lunch, drankjes + selectiepakket gereedschap

DE OVERLORD TRAININGEN; WAT GA JE LEREN?

HOE KRIJG JE DE OVERLORD LICENTIE?


Training 1

OVERLORD - FLEET

Uitsluitend te volgen door ervaren wrappers die de training OMEGA-SKINZ ADMIRAL gevolgd hebben. Er wordt NIET ingegaan op standaard wrap-technieken, noch op snij- en rakeltechnieken.

OVERLORD FLEET moet eerst behaald zijn, alvorens te kunnen beginnen met training OVERLORD WRAP. Deze training is bij uitstek bedoeld voor monteurs die commerciële wraps doen op bedrijfsauto’s waarbij de montage op die plaatsen volledig spanningloos (stretchless) moet zijn.

    * Duur: 1 dag

    * Max aantal personen: 4

    * Location: Omega-Skinz fabriek (Grafityp), België

THEORIE

De 50 PITA (Pain In The Ass) vragen

50 belangrijke punten worden in vraagvorm behandeld. Deze punten zijn van belang om de cursist alle essentiële noden en risicovolle situaties die bij montage aanwezig zijn, te leren herkennen. Uitsluitend dán kan hij/zij problemen voorkomen.

UITLEG alle SVA techniek 

De SVA installatietechniek is een volledig andere manier van wrappen. De cursist moet denken vanuit de fysieke eigenschappen van folie. Noem het ’omdenken’. We leren de cursist dingen af en leren hem/haar nieuwe technieken aan. Dit begint met theorie, voordat de praktijk begint.

PRAKTIJK

Montages in knikken en geulen 

(zijpanelen en schermen van bedrijfswagens)

Het monteren van verschillende films op oppervlakken met geulen en knikken zoals deze bij bedrijfswagens het geval zijn. Maar nu mag er géén strekking ontstaan en wordt 100% vermeden.

Er wordt met grote stukken folies getraind op de moeilijkste autopanelen. Speciale markeringen op de folie zorgen voor controle tijdens en na montage. De leraar kan dus exact zien of de montage voldoet aan de eisen.


Training 2

OVERLORD - WRAP

Uitsluitend te volgen nadat OVERLORD FLEET doorlopen is.

OVERLORD WRAP is een vervolgtraining van OVERLORD FLEET en dient eerst doorlopen te zijn vóórdat de cursist examen kan doen om de OVERLORD titel te kunnen behalen, met de daarbij behorende garantie certificering.

Deze training is volledig gericht op alle moeilijke, kritieke plaatsen op een auto waarbij de montage op die plaatsen volledig spanningloos (stretchless) moet zijn.

    * Duur: 1 dag

    * Max aantal personen: 4

    * Locatie: Omega-Skinz fabriek (Grafityp), België

THEORIE

Bespreking SVA techniek (kennis opfrissen) 

Hier worden alle SVA technieken nogmaals besproken zoals in de FLEET training reeds zijn behandeld. Echter, nu wordt er meer ingegaan op situaties en toepassingen op complexere vormen zoals op personenauto’s.

PRAKTIJK

Montages in knikken en geulen 

(voor- en achterbumpers, spoilers en schermen)

Het monteren van film op oppervlakken met holle en bolle vormen, zoals bumpers en spoilers met diepe gaten, geulen en knikken. Ook schermen en achterkleppen met ’gevaarlijke’ vormen staan voor de cursist klaar. Er wordt met grote stukken verschillende folies gewerkt, zodat een realistische complete montage wordt gesimuleerd. Speciale markeringen op de folie zorgen voor controle tijdens en na montage. De leraar kan dus exact zien of de montage voldoet aan de eisen. Alleen op deze manier kunnen wij een OVERLORD wrapper opleiden vinden wij.


EXAMEN DAY

OVERLORD EXAMEN

In dit pittig examen wordt de cursist flink aan de tand gevoeld op zowel theoretische kennis, alsook praktische kennis.

Om de OVERLORD LICENTIE te kunnen verkrijgen, dient de cursist cum laude te slagen.

    * Duur: 1 dag

    * Max aantal personen: 4

    * Locatie: Omega-Skinz fabriek (Grafityp), België

TRAINING: FLEET -1 DAG (9:00 - 16:00)

Uitsluitend te volgen door ervaren wrappers die de ADMIRAL training doorlopen hebben. Er wordt NIET ingegaan op standaard wraptechnieken, noch op snij- en rakeltechnieken.

OVERLORD FLEET moet eerst behaald en afgerond zijn, alvorens te kunnen beginnen met training OVERLORD WRAP.

OVERLORD FLEET is bij uitstek bedoeld voor monteurs die commerciële wraps doen op bedrijfsauto’s.

TRAINING: WRAP -1 DAG (9:00 - 16:00)

Uitsluitend te volgen nadat OVERLORD FLEET doorlopen is.
Er wordt NIET ingegaan op standaard wraptechnieken, noch op snij- en rakeltechnieken.
OVERLORD WRAP is een vervolgtraining van OVERLORD FLEET.
Deze training dient eerst doorlopen te zijn vóórdat de cursist examen kan doen om de OVERLORD titel te kunnen behalen, met de daarbij behorende garantie certificering.

Deze training is volledig gericht op alle moeilijke, kritieke plaatsen op een auto waarbij de montage op die plaatsen volledig spanningloos (stretchless) zal zijn.
Boek jouw training hier:

 LETS GO!